Historic spots

Samfundet S:t Erik


Samfundet S:t Erik är en ideell förening från 1901 som arbetar för att öka kännedom om Stockholms historia samt att väcka intresse för Stockholms arkitektur och stadsutveckling och tillvaratagandet av natur- och kulturhistoriska värden vid stadens tillväxt.

Föreningen arbetar bland annat med att sätta upp blå kulturhusskyltar i Stockholm på kulturhistoriskt intressanta byggnader, delar ut anslag och stipendier till projekt som relaterar till Stockholm, samt anordnar visningar, vandringar, seminarier, utflykter och föreläsningar.

1934 köpte Samfundet S:t Erik en rivningshotad fastighet i kvarteret Cepheus på Köpmangatan och gjorde en provsanering. Därefter inköptes fler fastigheter och så småningom hade hela kvarteret Cepheus rustats upp och räddats från rivning. Två av tidens främsta landskapsarkitekter anlitades och gav kvarteret en stor, grön innergård. Samfundet äger inte längre byggnaderna, men kansliet ligger fortfarande kvar på Köpmangatan 5.  

K. 5

Köpmangatan 5

www.samfundetsterik.se