Historic spots

Järnpojken


Skulpturen är 15 centimeter hög och känd som ”Sveriges minsta offentliga monument”.

Järnpojken, även kallad ”Pojke som tittar på månen”, är en skulptur av konstnären Liss Eriksson.

Skulpturen restes 1967. Det händer att förbipasserande erbjuder pengar till pojken och klappar honom på huvudet för tur.

Skulpturen finns på Bollhustäppan, på bakgården till Finska kyrkan