Om Köpmangatan.


[Swedish]

Köpmangatan är Stockholms historiskt första namngivna gata/marknadsplats, omnämnd redan år 1323.
Det var här de köpmännen och hantverkarna hade sina handelsbodar. 

Köpmangatan här i Gamla stan var således den viktigaste Knutpunkten i Stockholm.
Vår logotyp nedan, tagen från en gammal handskriven gatuskylt, symboliserar detta.

Köpmangatan. är ett projekt med syftet att belysa gatans unika historia och återuppliva den som marknadsplats med lokala aktiviteter, samt ge stöd till gatans privatägda mindre fysiska butiker och hantverkare, där ägarna oftast själva jobbar i sina egna butiker. 

I år fyller vår gata 700 år.


[English]

Köpmangatan is Stockholm’s historically oldest named street / market place, already mentioned in 1323.
It was here that the first merchants and craftsmen had their trade stalls.

The shopping street here in Old Town was thus the most important ”Konnection point” in Stockholm.
Our logo below, taken from an old handwritten street sign, symbolizes this.

Köpmangatan. is a project with the aim of highlighting the street’s unique history and reviving it as a marketplace with local activities, as well as providing support to the street’s privately owned smaller physical shops and artisans, where the owners themselves usually work in their shops.

This year our street turns 700 years.