Boutiques

Kompani Kolibri


Kompani Kolibri bygger på en passion för utmärkt design från Skandinavien och utanför, kombinerat med starka värderingar för hög kvalitet, hållbarhet och en önskan att främja hantverkare och småskaliga entreprenörer, i synnerhet kvinnor.

Kompani Kolibri bygger också på en dröm om att skapa ett utrymme för meningsfulla möten och goda samtal. I en tid av sociala utmaningar och klimatutmaningar, pandemin, digitala debatter och stress i våra dagliga liv, tror jag att vi behöver göra plats för många fler dialoger som strävar efter positiv förändring.

K. 4

Köpmangatan 4

kompanikolibri.se